MTÜ Masaan peamiseks eesmärgiks on suurendada vaimse tervise alaste teenuste kättesaadavust ja tõsta kogukonna teadlikkust vaimse tervise valdkonnas ning suurendada sihtrühma kaasatust ühiskonda. Meie sihtrühmadeks on puudega inimesed, psüühilise erivajadusega inimesed, eakad, lapsed ja pered ning avalikkus.

Oma tegevusega aitame kaasa inimesekesksete ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste arengule Eesti ühiskonnas, pakkudes tuge puuetega inimestele ja nende peredele.

Me toetame nende osalemist ühiskonnaelus, iseseisvat toimetulekut ning igapäevaeluga hakkama saamist. Oma tegevuses lähtume sotsiaalala töötaja eetikakoodeksisterihoolekandeteenuste kvaliteedijuhisestsotsiaalkaitse põhimõtetest ning vabaühenduste eetikakoodeksist.

TEENUSED mida me osutame:
– täisealise isiku tugiisikuteenus Tallinnas ja kokkuleppel teistes linnades ning maakondades
– erihoolekandeteenused Tallinnas, Paides ja Raplamaal
– ISTE projekt Tallinnas, Raplas, Kohilas, Türil, Järva vallas, Paide linnas, Kehtna vallas ja Kiili vallas.

MA SAAN HAKKAMA!

Meie tunnuslause