Osutame Tallinnas täisealistele isikutele tugiisikuteenust. Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut olukorras, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Tugiisikuteenuse saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole ning teha vabas vormis avaldus teenusele saamiseks.

Sotsiaaltöötaja hindab teenuse saaja abivajadust ja koostab selle põhjal tema iseseisva toimetuleku parandamiseks juhtumiplaani koos tegevuskavaga. Hindamise järgselt koostab sotsiaaltöötaja suunamiskirja teenuse osutajale. Teenuse osutaja pöördub teenuse saaja poole, et teenuse osutamine kokku leppida.

Teenus on Tallinnas abivajajale tasuta.

Teistes maakondades osutame tugiisikuteenust tasulise teenusena või koostöös kohaliku omavalitsusega.

Tugiisikuteenuse koordinaator on Nele Rebane: nele.rebane@masaan.ee, 58048822