2023. aastal esitasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) arenguhüpet ettevalmistava taotluse, mille tegevuste tulemusel valmis MTÜ Masaan arengustrateegia koos tegevuskavaga aastateks 2023-2026.

MTÜ Masaan on väga kiiresti kasvav organisatsioon, kus kasv on olnud nii kiire, et ei ole olnud mahti planeerimiseks ja pikaajaliste eesmärkide seadmiseks. See on meie esimene arengudokument. Esmakordselt leppisime meeskonna sees kokku ühised väätused ja eesmärgid, mille poole liikuda. Kogu protsess on aidanud organisatsiooni olemust selgemaks mõelda ning tegevusi paremini planeerida. Nüüd teame, kuhu ja miks me liigume ning kuidas sinna kohale jõuda. Kogu protsess oli meie jaoks ülimalt väärtuslik.

Eesmärgi saavutamiseks toimusid koostöös arenguekspert Lianne Tederiga arenguseminarid organisatsiooni protsesside kaardistamiseks, väärtuste sõnastamiseks, arengueesmärkide seadmiseks ning tegevuste kavandamiseks. Arenguseminaride vahepeal toimub töö andmetega väiksemates gruppides, kus kavandati tegevused, mõõdikud ja näitajad arengueesmärkide saavutamiseks.

KÜSK toetas projekti 4000 euroga.