Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada.

Erihoolekandeteenuseid osutame Tallinnas, Raplamaal ja Järvamaal Sotsiaalkindlustusameti suunamiste ja vajadusel tasulise teenusena. Osutame alljärgnevaid teenuseid:

Toetatud Elamise Teenus (TE)

Igapäevaelu Toetamise Teenus (IET)

Töötamise Toetamise Teenus (TT)

Soovi korral oleme abiks kõikide dokumentide vormistamisel. Erihoolekandeteenuste taotluse leiad SIIT. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata Sotsiaalkindlustusameti e-postile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Erihoolekandeteenuse koordinaator on Nele Rebane: nele.rebane@masaan.ee, 58048822