MTÜ Masaan peamiseks eesmärgiks on erinevate toetavate sotsiaalteenuste osutamine Eestis. Oma tegevusega aitame kaasa inimesekesksete ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste arengule Eesti ühiskonnas, pakkudes tuge puuetega inimestele ja nende peredele. Me toetame nende osalemist ühiskonnaelus, iseseisvat toimetulekut ning igapäevaeluga hakkama saamist. Oma tegevuses lähtume sotsiaalala töötaja eetikakoodeksisterihoolekandeteenuste kvaliteedijuhisestsotsiaalkaitse põhimõtetest ning vabaühenduste eetikakoodeksist.

Meie tunnuslauseks on MA SAAN HAKKAMA!

TEENUSED mida me osutame:
– täisealise isiku tugiisikuteenus Tallinnas ja kokkuleppel teistes linnades ning maakondades
– erihoolekandeteenused Tallinnas, Paides ja Raplamaal
– ISTE projekt Tallinnas, Raplas, Kohilas, Türil, Järva vallas, Kehtna vallas, Paide linnas, Kehtna vallas ja Kiili vallas.