Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses on koostööprojekt Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuse vahel. Pilootprojekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks (vene keeles) ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Projektis osalemine on kliendile tasuta.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Koos kohalike omavalitsustega kaasatakse oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks partnerid. Abivajajal on võimalik valida endale sobivaim baastoetuse osutaja.

Meie koostööpartnerid on: Tallinna Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Kehtna Vallavalitsus, Kiili Vallavalitsus ja Tartu Linnavalitsus.

Teenuskomponentide kirjeldus eesti ja vene keeles 

MTÜ Masaan HINNAKIRI2023-2024

MTÜ Masaan HINNAKIRI2022

INFOLEHT

INFOLEHT VENE KEELES

ISTE koordinaator on Kristi Paas: kristi@masaan.ee, 53911611