Meie väärtused

INIMKESKSUS

KVALITEET

TUGI

MEIST

MTÜ Masaan peamiseks eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine Tallinnas, Järvamaal ja Raplamaal. Meie tunnuslauseks on MA SAAN HAKKAMA! Oma tegevusega soovime kaasa aidata inimesekesksete ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste arengule Eesti ühiskonnas, pakkudes tuge puuetega inimestele ja nende peredele. Me toetame nende osalemist ühiskonnaelus, iseseisvat toimetulekut ning igapäevaeluga hakkama saamist. Oma tegevuses lähtume sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhisest ja sotsiaalkaitse põhimõtetest.
TEENUSED mida me osutame:
– täisealise isiku tugiisikuteenus Tallinnas ja kokkuleppel teistes linnades ning maakondades
– erihoolekandeteenused Tallinnas, Paides ja Raplamaal
– ISTE projekt Tallinnas, Raplas, Türil, Järva vallas ja Paide linnas.