MTÜ Masaan

Me usume sellesse, mida teeme ja teeme seda, mida armastame!

Meist

MTÜ Masaan peamiseks eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine Tallinnas, Paides ja Raplamaal. Meie tunnuslauseks on MA SAAN HAKKAMA! Oma tegevusega soovime kaasa aidata inimesekesksete ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste arengule Eesti ühiskonnas, pakkudes tuge puuetega inimestele ja nende peredele. Me toetame nende osalemist ühiskonnaelus, iseseisvat toimetulekut ning igapäevaeluga hakkama saamist. Oma tegevuses lähtume sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhisest ja sotsiaalkaitse põhimõtetest.
TEENUSED mida me osutame:
– tugiisikuteenus vaimupuudega ja psüühikahäirega inimestele Tallinnas ja Paide linnas
– erihoolekandeteenused Tallinnas, Paides ja Raplamaal
– ISTE projekt Tallinnas
– koduteenus eakatele Paide linnas.